Home > ផលិតផល​ និង សេវាកម្ម > សេវា​បញ្ញើ-សន្សំ

សេវា​បញ្ញើ-សន្សំ

រយៈពេល និងតម្លៃ

 

បញ្ញើមានកាលកំណត់

ដាក់ប្រាក់ដំបូង: ១,០០០.០០ ដុល្លាអាមេរិក ១,០០០,០០០.០០ រៀល
អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ ជាដុល្លាអាមេរិក អត្រាការប្រាក់ ជា រៀល
១ ខែ ៣.០០% p.a ៣.៥០% p.a
៣ ខែ ៣.៥០% p.a ៤.០០% p.a
៦ ខែ ៤.០០% p.a ៥.០០% p.a
១២ ខែ ៥.០០% p.a ៦.០០% p.a
ការបិទ គណនីមុនកាលកំណត់ នឹងមិនមានការបង់ការប្រាក់

 

គណនីសន្សំ

ដាក់ប្រាក់ដំបូង: ៥០.០០ ដុល្លាអាមេរិក ១០០,០០០.០០ រៀល
សមតុល្យអប្បបរមា: ១.០០ ដុល្លាអាមេរិក ៥០០០.០០ រៀល
អត្រាការប្រាក់: ១.០០% p.a (ដុល្លាអាមេរិក) ១.៥០% p.a (រៀល)
សៀវភៅគណនី: មិនគិតថ្លៃ
ធ្វើសៀវភៅគណនីឡើងវិញ (បាត់): ៥.០០  ដុល្លាអាមេរិក
គណនី បិទក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ ២០.០០ ដុល្លាអាមេរិក

 

គណនីចរន្ត

ដាក់ប្រាក់ដំបូង: ៥០០.០០ ដុល្លាអាមេរិក ១,០០០,០០០.០០ រៀល
សមតុល្យគណនី: មិនមានការបង់ការប្រាក់
តុល្យភាពឥណពន្ធ: Overdraft facility subject to agreement
សៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ (២០ សន្លឹក): ៥.០០ ដុល្លាអាមេរិក
បញ្ជាក់ មូលប្បទានប័ត្រ: ១០.០០ ដុល្លាអាមេរិក/មូលប្បទានប័ត្រ
បញ្ជូនមូលប្បទានប័ត្រមកវិញ ក្នុងករណី:
– មូលនិធិមិនគ្រប់គ្រាន់
– មូលហេតុដទៃទៀត
១០.០០ ដុល្លាអាមេរិក/មូលប្បទានប័ត្រ + ថ្លៃលុប
ការទទួល មូលប្បទានប័ត្រ-ក្រៅប្រទេស: ០.៣០% អប្បបរមា, ១៥.០០ ដុល្លាអាមេរិក + ថ្លៃភ្នាក់ងាប្រមូល
ការទទួល មូលប្បទានប័ត្រ-Unpaid:   ថ្លៃភ្នាក់ងាប្រមូល
ការបិទគណនី កំឡុងពេល ៣ខែ: ២០.០០ ដុល្លាអាមេរិក
ការបញ្ជាក់ សមតុល្យ: ១០.០០ ដុល្លាអាមេរិក
Statement: monthly មិនគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាថែទាំ ៥.០០ ដុល្លាអាមេរិក /ឆ្នាំ
គណនីដែលអសកម្មក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ ជាប់គ្នា នឹងត្រូវបង់សេវាប្រចាំឆ្នាំ ១០.០០ ដុល្លាអាមេរិក ។