បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកក្សេត្រសាស្រ្ត

Post Date : April 5, 2022
Closing Date : April 30, 2022
Number of applicants : 1 positions
Location : Phnom Penh

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗ៖

 • សិក្សាអំពីខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្មកសិកម្មលើគម្រោងក្សេត្រសាស្ត្រ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងផ្តល់ឥណទានរបស់ អេ.អ.ឌី.ប៊ី ដោយសិក្សាលើថ្លៃដើមផលិតកម្ម និន្នាកាតម្លៃ ទីផ្សារ និងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតម្លៃកសិផល និងតម្រូវការផលិតផលនៅលើទីផ្សារ សម្រាប់កសិករជ្រើសរើសធ្វើផលិតកម្មកសិកម្ម
 • ចុះជួបកសិករដែលទទួលបានឥណទានពី អេ.អ.ឌី.ប៊ី ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពអាជីវកម្ម ក្នុងគោលដៅជួយបង្កើនផលិតភាព ដូចជាផ្តល់ការណែនាំបច្ចេកទេសដាំដុះលើមុខដំណាំ ដី និងអាកាសធាតុ ការប្រមូលផល ការទុកដាក់ក្រោយពេលប្រមូលផល ការដឹកជញ្ជូន។ល។
 • ធ្វើការទំនាក់ទំនង សម្របសម្រួល និងផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្សារកសិផលសម្រាប់កសិករដៃគូ
 • ធ្វើការផ្សព្សផ្សាយ ណែនាំដល់កសិករដែលទទួលបានឥណទានពី អេ.អ.ឌី.ប៊ី នូវវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសក្នុងវិស័យកសិកម្ម រួមមាន ការអនុវត្តកសិកម្មល្អ (GAP) ការដាំបន្លែក្នុងផ្ទះសំណាញ់ ។ល។
 • តាមដានផលិតកម្ម វិភាគពីកត្តាបច្ចេកទេស ទីផ្សារ បញ្ហាប្រឈម ហានិភ័យ ដែលជះឥទ្ធិពលនៃផលិតកម្មរបស់កសិករគោលដៅ និងលើកយោបល់កែលម្អ

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព៖

 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកក្សេត្រសាស្ត្រកសិកម្ម ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ​
 • មានបទពិសោធន៍ការងារ យ៉ាង​តិច​៣​ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្មផ្នែកក្សេត្រសាស្ត្រ
 • ចេះ​ប្រើ Microsoft office (Words, Excel, Power Point), Internet & Email ​ និង​កម្មវិធីសន្ទនាផ្សេងៗ
 • អាច​និយាយ អាន និងសរសេរ​ភាសា​​អង់គ្លេសបាន
 • មានលទ្ធភាពក្នុងការចុះបំពេញការងារជាមួយកសិករនៅជនបទ
 • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការប្រគល់ជូនរបស់​ធនាគារ
 • Appropriate salary according to the labor market
 • Annual salary increase, good performance bonus, seniority bonus
 • Receive allowance for childbirth of employee or employee's wife
 • Receive other allowances on health, education, capacity building, uniforms, daily meals, overtime, etc.
 • Get accident and health insurance from private companies and NSSF
 • Work 5 days a week (Monday to Friday)
 • Receive annual leave and national holiday according to the Royal Government's sub-decree
 • Get a lot of training opportunities.
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.
Agricultural and Rural Development Bank, as equal opportunity employer, strictly complies with the Cambodia’s Labor Law and other regulations.
Contact Details

ARDB - Department of Human Resources and Training

089 575 373 | 070 61 92 93 ( Working hours )
jobs@ardb.com.kh
#9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh

ARDB Mobile

Scan to install App
Online Visitor : 2 Active