Breaking News
Public Holidays 2022 ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើគម្រោងចិញ្ចឹមទាយកស៊ុត សេចក្តីជូនដំណឹង បុគ្គលិកតាមដានត្រួតពិនិត្យឥណទាន, អ្នកហាត់ការតាមដានទិន្នន័យឥណទាន, បុគ្គលិកផ្នែកក្សេត្រសាស្រ្ត, ផ្នែកផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល, បុគ្គលិកផ្នែកវារីវប្បកម្ម អបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បុគ្គលិកធនធានមនុស្ស , Senior Performance Management Officer,Senior Training & Development Officer, IT Internal Auditor លោកអ្នកអាចបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានគ្រប់ប្រព័ន្ធ តាមរយៈ ARDB Mobile App អបអរសាទរខួបលើកទី៦៨ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ក្រុមការងារតំណាង ឯកឧត្តម កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃធនាគារARDB បាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លា ជូនដល់ក្មួយ​ប្រុស​ឈ្មោះ​ ​គង់​ សីហា សូមថ្វាយព្រះរាជកុសល​ ខួប៩ឆ្នាំនៃការយាងសោយព្រះទិវង្គតព្រះបរមរតនកោដ្ឋ
Home Job Opportunities Core Banking System Unit Manager,CMS & Switching System Officer,..
September 1, 2021 12.2k

Agricultural And Rural Development Bank (ARDB) is a state-owned bank established by the Royal Government of Cambodia in 1998 in order to implement the Government’s policy in Agricultural sector and rural economy.
ARDB is currently seeking for qualified candidates for the following positions:

Core Banking System Unit Manager,CMS & Switching System Officer,..

I.Core Banking System Unit Manager (1 positions based in PNP)

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗ៖

 • អនុវត្តការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
 • ត្រួតពិនិត្យការចូលដំណើរការរបស់បុគ្គលិកក្នុងប្រព័ន្ធ
 • ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងបន្ទប់រក្សាទិន្នន័យ
 • ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល
 • ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្នែករឹង និងផ្នែកទន់
 • កំណត់វិសាលភាពហានិភ័យទិន្នន័យ និងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល
 • ការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល
 • ការកំណត់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល
 • ការកំណត់លេខសម្ងាត់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ
 • ការគ្រប់គ្រងការបិទបញ្ចីប្រចាំថ្ងៃខែឆ្នាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធ
 • ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលពេលមានបញ្ហា
 • បំពេញភារៈកិច្ចផ្សេងទៀត តាមការប្រគល់ជូនរបស់អគ្គនាយក និង/ឬ ប្រធាននាយកដ្ឋាន។

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព៖

 • បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
 • បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំ
 • មានចំណេះដឹងផ្នែក PL/SQL, Java Code, VB.Net, BI Report Publisher
 • គ្រប់​គ្រង​កុំព្យូទ័រ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ និងប្រព័ន្ធ Computer Network
 • ស្មោះត្រង់ ព្យាយាម

II.CMS & Switching System Officer (1 positions based in PNP)

Key duties and responsibilities

 • Setup, maintenance any required system environments SIT, UAT, PRE-PROD, etc.
 • Ensure the system is updated as per the changes released by the card schemes
 • Ensure the backup environment (DR) and the production environment (DC) having the same configuration, setting, parameterizing and real-time synchronization
 • Assist in switching over exercise between DC and DR at least twice a year
 • Maintain and keep the Edit Package system as well as Visa Testing System (VTS) up-to-date
 • Ensure the acquiring BIN table is up to date as per released by the card scheme companies like Visa, MasterCard, Union Pay, JCB … etc.
 • Administrate on Card Management System (CMS), ensure the users and roles are well managed and performed user access review in every three months
 • Ensure credit card statements are generated and sent to the card holders on time
 • Manage system logs and keep in a safe location for internal/external purpose
 • Assist in new card scheme projects implementation (MasterCard, Union Pay, JCB … etc.) and any other third-party integration projects
 • Provide supports to the call center or the business team
 • Performs troubleshooting as required such as efforts to leads problem-solving by involving outside vendors and other support users
 • Ensure PCI compliance as well as internal and external audit
 • Other tasks assigned by line manager

Qualifications and competencies

 • Bachelor/ Master’s degree in Information Technology, Information Security, Cyber security, or equivalent field
 • 1 – 2 years of experience related to Card Management System and Switching System
 • Knowledge and experience in database management, Ms. SQL server and Oracle
 • Strong knowledge in programming languages, Vb.NET, Java, C#, PHP
 • Be proactive, good teamwork, and customer service orientation skill
 • Can work under pressure
 • Good command in English both spoken and written

III.Core Banking System Officer (1 position based in PNP)

Key Duties and Responsibilities
 

 • Ensure Core banking system is available and can response to RDB business requirements
 • Closely coordinate with software vendor to resolve system problems caused by users, and software.
 • Create new branches, products, features in Core System up on request.
 • Control access permissions and privileges to Core banking system.
 • Support system on existing features, new features and/or product test, UAT, FAT, and apply fixes/patches.
 • Provide system training and support to Head Office, Mobile Unit.
 • Fix bugs raised by customers or by the teams
 • Backup and Restore database
 • System maintains and periodic review parameter/functions set up Communicate with managers and other team members
 • Execution of End of Day, End of Month and End of Year procedures; if necessary, change time to night shift, must to obey the Night Shift rule

Qualifications and competencies

 • University Degree in IT
 • 1 years’ experience in Report development Tool
 • Well-educated knowledge in programming language as BI, OBIEE, Power BI, JSP. Database (Oracle (PLSQL), SQL Server (T-SQL), MYSQL).
 • Willingness to learn new core banking system.
 • Basic knowledge of financial/accounting principles and banking operations.
 • Good communication skills in English
 • Strong commitment to work under pressure and ability to work independently in a team spirit.

IV.MIS Reporting Officer (1 position based in PNP)

Key Duties and Responsibilities

 • Ensuring BIP report is available and can response to RDB business requirements;
 • Closely coordinate with software vendor to resolve system problems caused by users, and software;
 • Creating new branches, products, features in Core System up on request;
 • Developing report of core banking system in BIP;
 • Controlling access permissions and privileges to BIP;
 • Fix bugs of report raised by customers or by the teams; and
 • Communicating with managers and other team members.

Qualifications and competencies

 • Fresh graduate in Computer Science
 • Having one-year experience in Reporting​​ is a plus;
 • Good knowledge of SQL statement, PL/SQL programming;
 • Working knowledge and/or experience develop reporting;
 • Experience with Core Banking System is a plus; and
 • Good knowledge of financial/accounting principles and banking operations

V.Java Developer Officer (2 positions based in PNP)

Key Duties and Responsibilities

 • Responsible hands-on development with core banking and client-facing technology programming
 • Manage User requirements, functional specification, system testing, UAT and implementations
 • Support system R&D on existing features, new features and/or product test, and apply fixes/patches.
 • Producing MIS Report to support cross department
 • Work under supervision and report directly to MIS Unit
 • Create user manual/guide, process flow and provide training to end user
 • Performing other tasks assigned by supervisors

Qualifications and competencies

 • BA of Computer Science
 • 1 years’ experience in application development ideally in a banking or related systems experience
 • Well educated knowledge in programming language as: Java, JSP, CSS, HTML, jQuery, Bootstrap. Database (Oracle (PLSQL), SQL Server(T-SQL), MYSQL).
 • Willingness to learn new software systems.
 • Understanding of SDLC and Project Management
 • Basic knowledge of financial/accounting principles and banking operations.
 • Good communication skills in English
 • Strong commitment to work under pressure and ability to work independently in a team spirit

VI.Senior IT System Support Officer (1 positions based in PNP)

Key Duties and Responsibilities

 • Functional support of the Core Banking system and interdependent interfaces
 • Reviews and recommend current accounting treatment for current products and services to be complied with IFRS or CIFRS
 • Configuration, patches, update and upgrade management of the Core Banking system
 • Manage and support integration of the Core Banking system with other interconnected applications
 • Provide business analysis and requirements gathering support for end-users
 • Document any necessary procedure related to Core Banking application for reference.
 • Anticipates Core Banking application problems and implement preventive measures.
 • Investigate and install enhancements and operating procedures that optimize Core Banking application availability
 • Develop management information reports and dashboard using business objects and other applicable tools.
 • Design and manage data warehouse applications and tools
 • Manage Service Level Agreement (SLA) with application service providers
 • Actively manage the timely resolution of outstanding defects or issues impacting the business
 • Support the preparation of key presentations, strategy documentation and other documents
 • Handle and implement requests for application customizations
 • Provide end-user training
 • Investigate user problems, identify root cause, determine possible solutions, test and implement solutions

Qualifications and competencies

 • Degree in Business or finance and banking
 • At least 1 years’ experience in Core banking system Support
 • Well-educated knowledge in Ms. Word, Ms. Excel, Core banking system and other core system.
 • Willingness to learn new core banking system.
 • Knowledge of financial/accounting principles and banking operations.
 • Good communication skills in English
 • Strong commitment to work under pressure and ability to work independently in a team spirit.

Salary and other benefits

 • Competitive Salary;
 • Salary Increments, Good Performance Bonus, Seniority
 • Maternity Allowance
 • Allowance on Health, Uniform, Study, Lunch, and Work Overtime
 • Health and Accident Insurance
 • Work for 5 days per week (Monday to Friday)
 • Training and skills development opportunities.
 • Others

 

Interested candidates may submit CV and cover letter to the below address and no later than
Deadline: 30-September 2021 
ARDB- Human Resource Department
Building # 9-13, St 7, Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh, Cambodia
Email : jobs@ardb.com.kh              
Tel: 089 575 373/ 070 61 92 93 (working hours)
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Agricultural and Rural Development Bank, as equal opportunity employer, strictly complies with the Cambodia’s Labor Law and other regulations.

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

ARDB Bank

Online Visitor : 6 Active