ទំព័រដើម វិឌីអូ ARDB កម្មវិធីវឌ្ឍនភាពកសិករ EP.9
logo

កម្មវិធីវឌ្ឍនភាពកសិករ EP.9

វិឌីអូ ARDB Vuth Dalin 30 មិថុនា 2022 354 views

ប្រធានបទ ស្វែងយល់ពីរបរចិញ្ចឹមត្រី
ស្វែងយល់បន្ថែមពីគម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីឆ្ពិន

ឯកសារ
(PDF,847.42 KB),ភាសាខ្មែរ
About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់
កម្មវិធី "វឌ្ឍនភាពកសិករ"
ចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង12.00-12.30 PM តាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ធនាគារ ARDB