ទំព័រដើម ព័ត៌មាន ព័ត៌មានថ្មីៗ| Page 3

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ក្រុមការងារធនាគារ ARDBបានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្រទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដំណាក់កាលទី២ បន្ថែមនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

26 កក្កដា 2022

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ : នាថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារធនាគារ ARDB (ដោយមានការចូលរួមពី ការិយាល័យចល័ត ប្រចាំខេត្ដឧត្តរមានជ័យ) បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្រទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដំណាក់កាលទី២ បន្ថែម, បើកគណនី និងដំឡើង ARDB Mobile App ក្នុងគោលដៅតភ្ជាប់ប្រជាកសិករ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម ជូនសហគមន៍គោកភ្លុកអភិវឌ្ឍន៍បីភូមិ និងសហគមន៍អូរពក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) បានដឹកនំាគណៈប្រតិភូចុះបំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាខាធនាគារ Agribank ក្នុងខេត្ត Hai Phong នៃប្រទេសវៀតណាម

22 កក្កដា 2022

នាថ្ងៃទី២១-២២ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) បានដឹកនំាគណៈប្រតិភូចុះបំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាខាធនាគារ Agribank ក្នុងខេត្ត Hai Phong នៃប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីស្វែងយល់អំពី ប្រតិបត្តិការរបស់សាខាធនាគារ Agribank ហើយគណៈប្រតិភូក៏បានចុះស្វែងយល់ផ្ទាល់ និងដកស្រង់បទពិសោធន៍លើការអនុវត្តការងារផ្តល់ឥណទានជាក្រុម ការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារដោយប្រើប្រាស់រថយន្តជាការិយាល័យចល័តដល់ទីជនបទរបស់សាខាធនាគារ Agribank ព្រមទំាងបានចុះសិក្សាដល់ទីកន្លែងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក និងកសិដ្ឋានដំាដុះបន្លែសុវត្ថិភាពក្នុង Greenhouse ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបផងដែរ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម បានដឹកនំាគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមវេទិកាគោលនយោបាយតំបន់ស្តីពី “ការលើកកម្ពស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថលដែលជាយន្តការដ៏សំខាន់សម្រាប់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាកសិករ” ដែលបានសហការរៀបចំឡើងដោយសមាគមឥណទានជនបទ និងកសិកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

20 កក្កដា 2022

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) បានដឹកនំាគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមវេទិកាគោលនយោបាយតំបន់ស្តីពី “ការលើកកម្ពស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថលដែលជាយន្តការដ៏សំខាន់សម្រាប់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាកសិករ” ដែលបានសហការរៀបចំឡើងដោយសមាគមឥណទានជនបទ និងកសិកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association–APRACA) និងធនាគារ Agribank នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។ វេទិកានេះ បានផ្តល់ឱកាសដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារកណ្តាល ដៃគូអភិវឌ្ឍ និងស្ថានប័នដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ជួបប្រជុំពិភាក្សា និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ដោយផ្តោតលើចំណុចសំខាន់ៗ ០៣ រួមមាន៖ ១/. និន្នាការ និងនវានុវត្តភាពលើការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល សម្រាប់កសិករខ្នាតតូច សហគមន៍កសិករ/សហគមន៍កសិកកម្ម និងកសិ-ពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចនៅទីជនបទ, ២/. តួនាទីរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារកណ្តាល ដៃគូអភិវឌ្ឍ និងស្ថានប័នដែលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការគំាទ្រជាគោលនយោបាយសម្រាប់ការអនុវត្តផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និង ៣/. បច្ចេកទេស និងឧបករណ៍ឌីជីថល ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កើតនូវកាលានុវត្តភាពទីផ្សារដល់ប្រជាកសិករ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម បានដឹកនំាគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅធនាគារវៀតណាមសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយសង្គម (Viet Nam Bank for Social Policies–VBSP) នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម

18 កក្កដា 2022

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០២២ ត្រូវនឹងថ្ងៃចន្ទ ៥រោច ខែអាសាឍ ឆ្នំាខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) បានដឹកនំាគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅធនាគារវៀតណាមសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយសង្គម (Viet Nam Bank for Social Policies–VBSP) នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច និងគណៈប្រតិភូ ក៏បានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោក Huynh Van Thuan អគ្គនាយករង នៃធនាគារវៀតណាមសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយសង្គម (VBSP) និងថ្នាក់ដឹកនំា ហើយនៅក្នុងជំនួបនេះដែរ ថ្នាក់ដឹកនំានៃធនាគារទំាងពីរ បានផ្លាស់ប្តូរនូវបទពិសោធន៍ការងាររបស់ធនាគារទំាងពីរដែលមានបេសកកម្ម និងមុខងារភារកិច្ចប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ក្នុងនាមជាធនាគារបម្រើគោលនយោបាយក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចជនបទ។ ជាងនេះទៀត ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោក Huynh Van Thuan និងថ្នាក់ដឹកនំានៃធនាគារ VBSP ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យគណៈប្រតិភូនៃធនាគារ ARDB បានជួបប្រជុំស្វែងយល់ និងដកបទពិសោធន៍លើការអនុវត្តការងារផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូច និងឥណទានជាក្រុមដល់ប្រជាកសិករនៅទីជនបទរបស់ធនាគារ VBSP។

ក្រុមការងារធនាគារ ARDB បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្រទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណាក់កាលទី២នៅខេត្តកំពង់ចាម

15 មិថុនា 2022

ខេត្តកំពង់ចាម : នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារធនាគារ ARDB (ដោយមានការចូលរួមពី ការិយាល័យចល័ត ប្រចាំខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ) បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្រទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដំណាក់កាលទី២ បន្ថែម, បើកគណនី និងដំឡើង ARDB Mobile App ក្នុងគោលដៅតភ្ជាប់ប្រជាកសិករ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម ជូនសហគមន៍សំបូរមានជ័យ ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម។

សូមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ចាន់ សីហា ឯកឧត្តម ប៉ិច សានី និង ឯកឧត្តម បាន លឹម ដែលត្រូវបានតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ

13 មិថុនា 2022

សូមអបអរសាទរ អគ្គនាយករង ឯកឧត្តម ចាន់ សីហា ដែលត្រូវបានតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (កបស) មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក, ឯកឧត្តម ប៉ិច សានី ដែលត្រូវបានតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (កបស) មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក និង ឯកឧត្តម បាន លឹម ដែលត្រូវបានតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាជំនួយការ ឯកឧត្តបណ្ឌិត កៅ ថាច សមាជិក កបស មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក, ដែលត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី។

ក្រុមការងារធនាគារ ARDB បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្រទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណាក់កាលទី២នៅខេត្តកំពង់ចាម

13 មិថុនា 2022

ខេត្តកំពង់ចាម : នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារធនាគារ ARDB បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្រទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដំណាក់កាលទី២ បន្ថែម, បើកគណនី និងដំឡើង ARDB Mobile App ក្នុងគោលដៅតភ្ជាប់ប្រជាកសិករ និងពាណិជ្ជករ លក់ធាតុចូលកសិម្ម ជូនសហគមន៍កសិកម្មចំនួនពីររួមមាន សហគមន៍បាធាយអភិវឌ្ឍន៍ និងសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានយើង ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។

សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមបរិច្ចាគ ដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ក្នុងយុទ្ធនាការ “១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់” ក្នុងគោលបំណងជំរុញស្មារតី “ខ្មែរជួយខ្មែរ”

1 មិថុនា 2022

ក្នុងទិវាកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនានេះ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមបរិច្ចាគ ដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ក្នុងយុទ្ធនាការ “១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់”! ក្នុងគោលបំណងជំរុញស្មារតី “ខ្មែរជួយខ្មែរ” សូមចូលរួមបរិច្ចាគតាមរយៈតំណមានជូនភ្ជាប់ https://bit.ly/3jEtL8I នេះ ឬតាមលេខគណនីប្រាក់រៀល៖ ១០២០០០០៣៧០ ឬគណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ ២០២០០០២៩៣១ នៅធនាគារ ARDB (https://goo.gl/maps/erLMriGEHraeBaDz6) ។ មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា និងធនាគារ ARDB សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលតែងតែបានចូលរួមបរិច្ចាគជួយកុមារកម្ពុជា ក្នុងស្មារតី “ ខ្មែរជួយខ្មែរ ”។ ភាពញញឹមរបស់កុមារគឺជាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់កម្ពុជា 🇰🇭