ឯកឧត្តម ទាន សុសេរី

បច្ចុប្បន្ន ឯកឧត្តម ទាន សុសេរី ជាជំនួយការឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការ រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី និងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្របសម្រួលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម។

ឯកឧត្តមធ្លាប់បំពេញការងារជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក នៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៧ដល់ឆ្នាំ២០០៩ និងជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងអប់រំ នៃនាយកដ្ឋានការពារនិងអប់រំ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ នៅអាជ្ញាធរដែនដីជាតិ “គណៈរដ្ឋមន្រ្តី” ផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ឯកឧត្តមកំពុងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា។

អ្នកទស្សនា Online : 3 Active