Breaking News
Public Holidays 2022 ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើគម្រោងចិញ្ចឹមទាយកស៊ុត សេចក្តីជូនដំណឹង បុគ្គលិកតាមដានត្រួតពិនិត្យឥណទាន, អ្នកហាត់ការតាមដានទិន្នន័យឥណទាន, បុគ្គលិកផ្នែកក្សេត្រសាស្រ្ត, ផ្នែកផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល, បុគ្គលិកផ្នែកវារីវប្បកម្ម អបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បុគ្គលិកធនធានមនុស្ស , Senior Performance Management Officer,Senior Training & Development Officer, IT Internal Auditor លោកអ្នកអាចបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានគ្រប់ប្រព័ន្ធ តាមរយៈ ARDB Mobile App អបអរសាទរខួបលើកទី៦៨ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ក្រុមការងារតំណាង ឯកឧត្តម កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃធនាគារARDB បាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លា ជូនដល់ក្មួយ​ប្រុស​ឈ្មោះ​ ​គង់​ សីហា សូមថ្វាយព្រះរាជកុសល​ ខួប៩ឆ្នាំនៃការយាងសោយព្រះទិវង្គតព្រះបរមរតនកោដ្ឋ
Home Job Opportunities CMS & Switching System Unit Manager,Core Banking Development Officer,..
March 23, 2021 11.41k

Agricultural And Rural Development Bank (ARDB) is a state-owned bank established by the Royal Government of Cambodia in 1998 in order to implement the Government’s policy in Agricultural sector and rural economy.
ARDB is currently seeking for qualified candidates for the following positions:

CMS & Switching System Unit Manager,Core Banking Development Officer,..

ARDB is seeking for qualified candidates for various positions as the following:

I.CMS & Switching System Unit Manager (1 position based in PNP)

Key duties and responsibilities

 • Manage new card scheme projects implementation (MasterCard, Union Pay, JCB, Cyber Source etc.) and any other third-party integration project.
 • Implement new NBC initiated projects (CSS POS/EMV, Bakong, Cross-border Payment, etc.).
 • Manage risk protection module (Way4 Risk module, Visa Risk Module/VbV and any other card scheme risk modules).
 • Implement new fast payment projects (Visa Tap and Pay, mVISA, and any other fast payment project developed by other card schemes).
 • Initiate ATM machines and POS terminals new technology functionalities.
 • Ensure PCI compliance as well as internal and external audit.
 • Other tasks assigned by line manager

Qualifications and competencies

 • Bachelor/ Master’s degree in Information Technology, Information Security, Cyber security, or equivalent field
 • 4 years of working experience related to Card Management System and Switching System and system projects implementation
 • Knowledge and experience in database management, Ms. SQL server and Oracle
 • Strong knowledge in programming languages, Vb.NET, Java, C#, PHP
 • Be proactive and good teamwork and customer service orientation skill
 • Can work under pressure with different environment
 • English proficiency in both verbal and written

II.Core Banking Development Officer (2 positions based in PNP)

Key Duties and Responsibilities

 • Responsible hands-on development with core banking and client-facing technology programming
 • Manage User requirements, functional specification, system testing, UAT and implementations
 • Support system R&D on existing features, new features and/or product test, and apply fixes/patches.
 • Producing MIS Report to support cross department
 • Work under supervision and report directly to IT Manager
 • Create user manual/guide, process flow and provide training to end user
 • Performing other tasks assigned by supervisors

Qualifications and competencies

 • University Degree
 • 1 years’ experience in application development ideally in a banking or related systems experience
 • Well educated knowledge in programming language as: Java, JSP, CSS, HTML, jQuery, Bootstrap. Database (Oracle (PLSQL), SQL Server(T-SQL), MYSQL).
 • Willingness to learn new software systems.
 • Understanding of SDLC and Project Management
 • Basic knowledge of financial/accounting principles and banking operations.
 • Good communication skills in English
 • Strong commitment to work under pressure and ability to work independently in a team spirit

III.Reporting Development Officer (1 position based in PNP)

Key Duties and Responsibilities

 • Ensuring BIP report is available and can response to RDB business requirements;
 • Closely coordinate with software vendor to resolve system problems caused by users, and software;
 • Creating new branches, products, features in Core System up on request;
 • Developing report of core banking system in BIP;
 • Controlling access permissions and privileges to BIP;
 • Fix bugs of report raised by customers or by the teams; and
 • Communicating with managers and other team members.

Qualifications and competencies

 • Fresh graduate in Computer Science
 • Having one-year experience in Reporting​​ is a plus;
 • Good knowledge of SQL statement, PL/SQL programming;
 • Working knowledge and/or experience develop reporting;
 • Experience with Core Banking System is a plus; and
 • Good knowledge of financial/accounting principles and banking operations

IV.Core Banking System Management Officer (1 position based in PNP)

Key Duties and Responsibilities

 • Ensuring Core banking system is available and can response to RDB business requirements;
 • Closely coordinate with software vendor to resolve system problems caused by users, and software;
 • Creating new branches, products, features in Core System up on request;
 • Controlling access permissions and privileges to Core banking system;
 • Supporting system on existing features, new features and/or product test, UAT, FAT, and apply fixes/patches;
 • Providing system training and support to Head Office, Mobile Unit;
 • Fix bugs raised by customers or by the teams; and
 • Backup and Restore database.

Qualifications and competencies

 • Fresh graduate in Computer Science;
 • Having one-year experience in Core Banking System​​ is a plus;
 • Good knowledge of SQL statement, PL/SQL Language;
 • Working knowledge and/or experience of web-service/API, XML files & Oracle database;
 • Good knowledge of financial/accounting principles and banking operations;
 • Execution of End of Day, End of Month and End of Year procedures; if necessary change time to night shift, Must to obey the Night Shift rule.

V.Mobile Development Officer (2 positions based in PNP)

Key Duties and Responsibilities

 • Reading and analyzing functional specifications provided by customers;
 • Proven software development experience and Android skills development;
 • Proven working experience in Android app development;
 • Have published at least one original Android app;
 • Experience with Android SDK;
 • Fix bugs raised by customers or by the teams; and
 • Communicate with managers and other team members.

Qualifications and competencies

 • Fresh graduate in Computer Science
 • Having one-year experience in in Mobile App Development is a plus
 • Professional Android development experience is a plus;
 • Advanced knowledge the Android SDK tools;
 • Good understanding Android app architecture use design patterns, stack UI back-end, including web and server-side integration through SOAP Web Services, Restful API and JSON;
 • Possess strong OOP Java skills;
 • Ability translate complex UX designs real UI interfaces; and
 • Familiarity with the popular Android libraries such as Dagger, RxJava, Retrofit, OkHttp, Picasso, Gson, etc.

Salary and other benefits

 • Competitive Salary;
 • Salary Increments, Good Performance Bonus, Seniority
 • Maternity Allowance
 • Allowance on Health, Uniform, Study, Lunch, and Work Overtime
 • Health and Accident Insurance
 • Work for 5 days per week (Monday to Friday)
 • Training and skills development opportunities.
 • Others

Interested candidates may submit CV and cover letter to the below address and no later than
Deadline: 22-April 2021 

ARDB- Human Resource Department
Building # 9-13, St 7, Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh, Cambodia
Email : jobs@ardb.com.kh
Tel: 089 575 373/ 070 61 92 93 (working hours)Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Agricultural and Rural Development Bank, as equal opportunity employer, strictly complies with the Cambodia’s Labor Law and other regulations.

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

ARDB Bank

Online Visitor : 5 Active