Home Job Opportunities Many Positions
Job Opportunities

Many Positions

November 23, 2019 412 Views 0 Shares

The Rural Development Bank (RDB) is currently seeking for qualified candidates for the following position:

Position បុគ្គលិកឥណទាន បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍន៍ទូរស័ព្ទ បុគ្គលិកតាមដានការប្រមូលបំណុល និង Senior Loan Officer
Work Place ភ្នំពេញ បន្ទាយមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ ពោធិ៍សាត់ ព្រះវិហារ និង តាកែវ
Closing Date ថ្ងៃអាទិត្យ ១១រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣  ថ្ងៃទី ២២ ខែ ​ធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០១៩

I.Senior Loan Officer

(Many Positions, Based in Phnom Penh, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Pursat & Takeo)
Key Duties & Responsibilities

 • Meet loan applicants to obtain personal and financial information, describe the types and terms of loans to applicants as well as assist them for loan application.
 • Has the ability to analyze and interpret financial statements of the business in order to access the payment capacity and financial soundness of the borrower.
 • Conducts field visit/verification of credit files and clients, and prepare the on-site report.
 • Conduct loan appraisal and collect detailed information including personal, business, collaterals information, and make recommendation for management decision based on credit principles, policy, and regulation.
 • Prepare and execute loan contracts and arrange for disbursement of loan in kind.
 • Closely monitor loan utilization, loan repayment follow of timely repayments
 • Assist to resolve the customers issue or consult whenever they required.
 • Have good knowledge about guideline of regulatory body and able to prepare loan reports for internal and external use.

Job Qualification and Competency
Candidates must have the followings advantages :

 • Bachelor Degree preferably in Banking and Finance or Accounting or related fields.
 • Minimum 2-3 years of working experience preferred in credit operation in bank and/or financial institute.
 • Knowledge on SME, corporate, smallholder farmers particularly in the agriculture sector and rural areas.
 • Skill in property evaluation.
 • Good Command of English.
 • Advanced computer skills (Ms. Word, Excel) & Proficient Khmer typing skills
 • Ability to work in confidentiality, ability to work in the field & travel to provinces
 • Negotiation and internal relationship building
 • Analysis and reporting Skills

II.បុគ្គលិកឥណទាន

(ជាច្រើននាក់ ដើម្បីបម្រើការងារនៅខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)
ភារៈកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • ទទួល និងពិនិត្យលើពាក្យសុំខ្ចីឥណទាននិងឯកសាររបស់អតិថិជននៅពេលដាក់ពាក្យសុំខ្ចីឥណទាន និងពន្យល់អតិថិជន​ពីគោលការណ៍ក្នុងការផ្តល់ឥណទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ធ.អ.ជ.) ។
 • ចុះពិនិត្យ-សិក្សា ដល់ទីកន្លែងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ដោយជួបជាមួយអតិថិជនផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការ​ប្រមូល​ព័ត៌មាន និង​វាយតម្លៃ​​ពីស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ។
 • ចុះពិនិត្យជាក់ស្តែងដល់ទីតាំងវត្ថុធានាបំណុលដែលអតិថិជនគ្រោងដាក់បញ្ចាំជាមួយធ.អ.ជ. ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ។
 • រៀបចំរបាយការណ៍ដែលបានចុះសិក្សា ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ និងរៀបចំរបាយការណ៍វិភាគលើការផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន​ដើម្បី​ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំធ.អ.ជ. ពិនិត្យ និងអនុម័ត តាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីកំណត់។
 • សិក្សានិងស្រាវជ្រារកមូលហេតុចំបងដែលនាំឱ្យមានការសងបំណុលយឺតយ៉ាវ ដោយធ្វើរបាយការណ៍ ជូនប្រធាននាយកដ្ឋាន​ដើម្បីកំណត់គោលដៅអាទិភាពនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ​​​​នៃការស្តាឡើងវិញ។
 • ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលយឺតយ៉ាវ ។

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព
បេក្ខជនទាំងពីភេទត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ និងសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ឬ សញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែលដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ការងារទាក់ទងនឹងផ្នែកឥណទាន កាន់តែប្រសើរ។
 • អាចវិភាគ និងចុះសិក្សាលើរបាយការណ៍ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន
 • អាចវាយតម្លៃ និងផ្តល់ជាអនុសាសន៍លើរបាយការណ៍ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន
 • អាចវិភាគលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានចំណេះដឹងផ្នែក Microsoft office (Words, Excel, Power Point), Internet & Email.
 • ភាសា​អង់គ្លេស​អាច​ប្រើការ​បាន

III.បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ (ចំនួន១រូប ដើម្បីមប្រើការងារនៅការិយាល័យកណ្តាល ភ្នំពេញ)

ភារៈកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • ដោះស្រាយលើបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ឬប្រព័ន្ធនឹងកម្មវិធីផេ្សងៗទៀត ។ល។ពីផ្នែក ពាក់ព័ន្ធ និងត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាដែលបានដោះស្រាយរួច ត្រូវធ្វើតេស្ត លើកម្មវិធីទាំងនោះ អោយបាន​ត្រឹម​ត្រូវ​​ ហើយធានាថាមានដំណើរការល្អឡើងវិញ មុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកដាក់ Issue ។
 • គាំទ្រការផលិត ការកែតម្រូវ រាល់របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីប្រព័ន្ធ ដែលត្រូវបានស្នើសុំ និងកែតម្រូវរាល់​ប្រព័ន្ធ​កម្មវិធីដែលកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងធនាគារអភិវឌ្ឍន៌ជនបទទៅតាមគោលការណ៍ប្រែប្រួលថ្មីៗ​ អោយបាន​ត្រឹម ត្រូវព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យការបង្កើតកម្មវិធីថ្មីៗតាមតម្រូវការរបស់អង្គការ ឬថ្នាក់នាយកដ្ឋានមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីងាយ ស្រួល​រក្សាទុក​ ទិន្នន័យ និងបង្ហាញរបាយការណ៍ ។
 • រៀបចំ និងត្រួតពិនិត្យលើការកែប្រែ ឬផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យ Database ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ ឬផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងរៀបចំគម្រោង និងការកែច្នៃប្រព័ន្ធ Database ដើម្បីអោយដំណើរការ នៃការរក្សាទុក ទិន្នន័យ និងការ​ទាញ​យកមកវិញមានប្រសិទ្ធភាព ។
 • ធ្វើការ Update និង Back up ប្រព័ន្ធទិន្នន័យអោយត្រូវតាមនីតិវិធី ដោយត្រូវធានាថា ទិន្នន័យ មានភាពត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ គ្រប់គ្រាន់ និង​ទាន់ពេលវេលា ។
 • ត្រួតពិនិត្យ ដំណើរការ Servers equipment ដែលបម្រើប្រតិបត្តិការ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៌ជនបទ អោយបាន ត្រឹមត្រូវ តាម​​លក្ខណៈបច្ចេកទេស ។
 • ពិនិត្យលើ កិច្ចការអនុរក្សកម្មវិធីដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៌ជនបទ ទាំងមូល អោយបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព
បេក្ខជនទាំងពីភេទត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ និងសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

 • កំរិតបរិញ្ញាប័ត្រជំនាញបច្ចេកទេសពត៌មានវិទ្យា ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
 • អាយុចាប់ពី ២៥ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ
 • មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ
 • អាចការស្រាវជ្រាវ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
 • មានការយល់ដឹងពី Microsoft vb.net,C#,Jsp,Design
 • មានការយល់ដឹងពី Oracle database,​ Microsoft Sql server
 • មានការយល់ដឹងពី Mobile IOS ,Android and API Application
 • មានការយល់ដឹងពី Microsoft office (Words, Excel, Power Point), Internet & Email.

IV.បុគ្គលិកតាមដានការប្រមូលបំណុល (ចំនួន២រូប ដើម្បីមប្រើការងារនៅការិយាល័យកណ្តាល ភ្នំពេញ)

ភារៈកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • តាមដានស្ថានភាពបំណុលរបស់អតិថិជនយោងតាមទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ
 • រៀបចំលិខិតជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រមូលបំណុលរបស់អតិថិជន
 • រៀបចំរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលបំណុល និងចម្លងជូននាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ
 • តាមដាន និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យឥណទាននៃការសងការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមរបស់អតិថិជន
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ និងរបាយការណ៍បូកសរុបការងារប្រចាំខែជូនប្រធាននាយកដ្ឋាន
 • រៀបចំការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានទៅតាមគោលការណ៍ដែលធនាគារជាតិបានកំណត់។
 • រៀបចំ , ពិនិត្យ , កែសម្រួល និងធ្វើបច្ចុប្បន្ន​កម្មនៃគោលការណ៍ទាំងឡាយរបស់នាយកដ្ឋាន
 • រៀបចំការពិភាក្សាចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារលើគោលការណ៍ នីតិវិធីនៃការិយាល័យនីមួយៗ ក៏ដូចជាការ​បណ្តុះ​​វិន័យ​នានា​នៅក្នុងនាយកដ្ឋានឱ្យបានយល់ច្បាស់
 • រៀបចំផែនការស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន។

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព
បេក្ខជនទាំងពីភេទត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ និងសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ឬសញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ
 • មានជំនាញទាក់ទងនឹងផ្នែកឥណទាន ​យ៉ាងតិច ០១ ឆ្នាំ ។
 • មានចំណេះដឹងផ្នែក Microsoft office( Words, Excel, Power Point)​, Internet & Email
 • មានចំណេះដឹងភាសា​អង់គ្លេស​អាច​ប្រើការ​បាន​។

Salary and other Benefits

 • Competitive salary.
 • Salary increments, annual bonus, and many other benefits.
 • Training and skills development opportunities.

Interested candidates may submit CV and Cover letter to address below:

Rural Development Bank

Human Resource Department
# 9-13, St 7, Sangkat ChaktomukPhnom Penh , Cambodia
Email : jobs@rdb.com.kh
Note ៖ Candidates Shortlist will be interview at our Head Office Building# 9-13,St 7, Sangkat Charomuk Phnom Penh .
For more Information Please contact: 012​/ 081 779 948 (Working Hour only)
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.)

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh