កិច្ចពិភាក្សារបស់ ឯកឧត្តម កៅ ថាច ជាមួយតំណាងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Latest News
August 10, 2016
525 Views 0 Shares
Home Latest News កិច្ចពិភាក្សារបស់ ឯកឧត្តម កៅ ថាច ជាមួយតំណាងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
កិច្ចពិភាក្សារបស់ ឯកឧត្តម កៅ ថាច ជាមួយតំណាងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

13995585_1130393183671014_1143684378432645553_o

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយក នៃធានាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងសហការី បានចូលរួមពិភាក្សា ជាមួយតំណាងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមកពីខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងតំណាងក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករមកពីក្រុមហ៊ុន នីកូលីន និងក្រុមហ៊ុន អ៉ឹមម៉ារុរាយស៍ដើម្បីស្វែងរកបញ្ហាផ្សេងៗដែលកំពុងនាំឱ្យរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវជួបប្រទៈ ក៏ដូចជាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយរវាង ធអជ ជាមួយតំណាងរោងម៉ាស៊ីន និងតំណាងក្រុមហ៊ុនអ្នកនាំចេញ។

13958117_1130393203671012_6399313216565924438_o

នៅក្នុងជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំនេះ ក៏មានការចូលរួមពីខាងតំណាងមកពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាផងដែរ។ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកក្រោយ ឯកឧត្តម កៅ ថាច និងសហការី នឹងបន្តជួបប្រជុំជាមួយតំណាងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមកពីខេត្តចំនួនបីបន្តទៀត គឺខេត្តកណ្តាល តាកែវ និងកំពត ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សារកដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាង។

13925450_1130393327004333_8613990670877610525_o

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 4 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved