កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី០៦ លើកទី១៨លើរបៀបវារៈសំខាន់ៗមួយចំនួន

Latest News
November 7, 2016
583 Views 0 Shares
Home Latest News កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី០៦ លើកទី១៨លើរបៀបវារៈសំខាន់ៗមួយចំនួន
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី០៦ លើកទី១៨លើរបៀបវារៈសំខាន់ៗមួយចំនួន

14925290_1210668958976769_1404645923913865823_n14910545_1210669105643421_214641408182207698_n

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ(ធអជ)៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩ និង០០នាទីព្រឹកនៅ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍(ធអជ)បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី០៦ លើកទី១៨លើរបៀបវារៈសំខាន់ៗមួយចំនួន ហើយក្នុងនោះ សមាសភាពចូលរួមប្រជុំមាន៖១. ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ធអជ
២.ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយកនៃ ធអជ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃធអជ
៣.ឯកឧត្តម សាន វិសាល អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃធអជ
៤.ឯកឧត្តម ឃុត ចាន់ដារ៉ា ទីប្រឹក្សា និងជានាយករងខុទ្ធកាល័យ នៃទី ស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃធអជ
៥.លោក អោម សេងបូរ៉ា ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃធអជ
៦.លោក ចាន់ សីហា អគ្គនាយករង តំណាងបុគ្គលិក នៃធអជ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃធអជ
៧.លោក គឹម ផល្លា មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរដ្ឋអម ធអជ។
៨.លោក នេត បញ្ញា លេខាកត់ត្រា នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ធអជ។

14947878_1210668342310164_5096888469924643540_n

អនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមប្រជុំរួមមាន៖

១.លោក ប៉ិច សានី អគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុក ន.ប្រតិបត្តិុការ និងន.រដ្ឋបាល.ហិរ នៃធអជ
២.លោក ម៉ក់ សុផល ប្រធាន ន.រដ្ឋបាល-ហិរ នៃធអជ
៣.លោក មិត្ត ប៊ុន ប្រធាន ន.ឥណទាននៃ ធអជ
៤.លោកស្រី អ៊ឹង ពិសិដ្ឋណាលីន ប្រធានស្តីទី ន.ធនធានមនុស្ស នៃ ធអជ

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 3 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved