កម្មវិធីអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ២០១៧ របស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Latest News
March 7, 2017
566 Views 0 Shares
Home Latest News កម្មវិធីអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ២០១៧ របស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
កម្មវិធីអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ២០១៧ របស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ៖ព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែមីនាឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១០ និង៣០នាទីព្រឹក ធ.អ.ជ.បានរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ក្រោមប្រធានបទស្តីពីស្រ្តីដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាព។ ក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងលោក ជំទាវ សួរ សុខគីម ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតទាំងអស់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ ឯកឧត្តម កៅ ថាច និងលោកជំទាវ ក្នុងនាមតំណាងឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃ ធអជ បានធ្វើការកោតសរសើរនិងថ្លៃងអំណរគុណដល់និយោជិតទាំងអស់ ជាពិសេសនិយោជិតជាស្ត្រីៗដែលបានពលីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបំពេញការងារជូនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។ ចុងបញ្ជប់ ឯកឧត្តម កៅ ថាច និងលោកជំទាវ បានឧបត្ថមថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូននិយោជិតជានារីៗក្នុងឱកាសនេះផងដែរ។

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 3 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved