ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

ការិយាល័យចល័ត

ទំព័រដើម ទំនាក់ទំនង ការិយាល័យចល័ត
ខេត្ត លេខទូរស័ព្ទ
ខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ

095 715 456
097 326 23 45

ខេត្ដពោធិសាត់

099 212 456
097 329 23 45

ខេត្ដព្រៃវែង

092 722 456
097 327 23 45

ខេត្ដតាកែវ

099 715 456
097 322 23 45

ខេត្ដត្បូងឃុំ

011 994 566
097 959 23 45

ខេត្ដកំពង់ធំ

085 205 456
097 303 23 45

ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

012 284 566
097 328 23 45

ខេត្ដព្រះវិហារ

085 315 456
097 302 23 45

ខេត្ដបាត់ដំបង

017 715 456
097 952 23 45

ខេត្តស្ទឹងត្រែង

099 722 456
097 320 23 45

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
admin@ardb.com.kh
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 1 Active