ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

សារលិខិតរបស់អគ្គនាយក

ទំព័រដើម អំពី ARDB សារលិខិតរបស់អគ្គនាយក


ស្ថិតក្នុងបរិបទនៃការប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ជាសកល ប្រទេសកម្ពុជាបាននិងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះ ធនាគារ ARDB ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជបម្រើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃ និងប្រកប ដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការចូលរួមស្តារ និងជំរុញវិស័យកសិកម្ម ឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈសមិទ្ធផលដែលធនាគារ ARDB សម្រេចបាន។  គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ ធនាគារ ARDB សម្រេចបានឥណទានសរុបជាង ២៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលមានកំណើន ៤១,៦២% (ឆ្នាំលើឆ្នាំ)។ ចំណែកឥណទាននេះ ត្រូវបានផ្តល់ទៅវិស័យស្រូវ-អង្ករ ៥៨,៦៩%,  ការចិញ្ចឹមសត្វ ៨,៩០%, បន្លែ-ផ្លែឈើ ១០,០៩%, វារីវប្បកម្ម ៤,៤៣%, អនុវិស័យ ៩,៣៤%, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ០,៨៦%, និងផ្សេងៗ ៧,៦៩%។ គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា សំពៀតឥណទានគាំទ្រដល់វិស័យស្រូវ-អង្ករមានទំហំធំជាងវិស័យផ្សេងទៀត ដោយហេតុថា ធនាគារ ARDB បាននិងកំពុងអនុវត្តនូវកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដល់វិស័យស្រូវអង្ករ រួមមានជាទុនបង្វិលដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករ និង/ឬជាទុនវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដល់វិស័យស្រូវអង្ករ។ នៅឆ្នាំ២០២០នេះ វិស័យស្រូវ-អង្ករ នៅតែរក្សាបាននូវកំណើននៃការនាំចេញជាវិជ្ជមានក្នុងរង្វង់ ៧០ ម៉ឺនតោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ៤៧០ លានដុល្លារអាមេរិក ទោះបីមានការរំខាន ពីការីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩, ការយកពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប និងការរងផលប៉ះពាល់គ្រោះទឹកជំនន់ ក៏ដោយ។ គួររំលេចផងដែរថា ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពិសេស ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈធនាគារ ARDB គាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យកសិកម្ម វិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងវិស័យកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម។ ជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តហិរញ្ញប្បទានពិសេសនេះ ធនាគារ ARDB បានផ្ដល់ឥណទានដល់ការចិញ្ចឹមសត្វ ៤៤%,  ការដាំដុះបន្លែ-ផ្លែឈើ ២៩%, វារីវប្បកម្ម ២៥% និងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនិងកសិ-ឧស្សាហកម្ម ២%។ លើសពីនេះ គម្រោងនេះក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតការងារផ្ទាល់ និងប្រយោលជាច្រើនក្នុងវិស័យកសិកម្ម។

 

តាមរយៈការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ARDB បានអនុវត្តយ៉ាងមុតមាំតាមផែនទីចង្អុលផ្លូវរយៈពេល ១០ឆ្នាំ (២០១៩-២០២៨) ដោយផ្ដោតលើកំណែទម្រង់ផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន ៥ រួមមាន៖ (១) ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ (២) ផលិតផលនិងសេវាកម្ម (៣) បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា (៤) ប្រតិបត្តិការ និង (៥) ការកសាងធនធានមនុស្ស។ ជាលទ្ធផល ការអនុវត្តផែនទីចង្អុលផ្លូវដំណាក់កាលទី១ (២០១៩-២០២០) ធនាគារ ARDB សម្រេចលទ្ធផលបានតាមគោលដៅស្ទើរតែ ១០០%។ សមិទ្ធផលដ៏ចម្បងមួយគឺ ធនាគារ ARDB បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយមានលទ្ធភាពបម្រើសេវាធនាគារពេញលេញតាមរយៈការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន សេវាទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងសេវាកម្មធនាគារផ្សេងៗទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់បណ្តាតួអង្គដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មវិស័យកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្មឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។

ដោយអនុលោមតាមផែនទីចង្អុលផ្លូវរយៈពេល ១០ឆ្នាំ (២០១៩-២០២៨) ដំណាក់កាលទី២  ធនាគារ ARDB បានកំណត់ការងារអាទិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១រួមមាន៖ (i) -ក្លាយជាធនាគារឌីជីថលយ៉ាងពេញលេញ ដោយអតិថិជនមិនចាំបាច់ទៅធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅធនាគារផ្ទាល់ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាស,  (ii)-បង្កើនប្រាក់ចំណូលមិនមែនជាការប្រាក់ឱ្យបានជាអតិបរមា, (iii)-ប្រែក្លាយកសិករធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាកសិករសហគ្រិន, (iv)- គាំទ្រចង្កោមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមសម្រាប់ជំរុញអាជីវកម្មកែច្នៃកសិផល។

ខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃ និងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលតែងតែគាំទ្រដល់ធនាគារ ARDB។

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលតែងតែគាំទ្រ និងផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អៗ ដល់ធនាគារ ARDB និងសូមអរគុណចំពោះបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត ព្រមទាំងអរគុណចំពោះអតិថិជន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដែលបានចូលរួមសហការជាមួយធនាគារ ARDB ក្នុងការរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា។

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 6 Active