ព័ត៌មានថ្មីៗ

គម្រោង ARDB

គម្រោង
កម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីគោលដៅអន្តរាគមន៍ទីផ្សារលើយន្តការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើប្រតិបត្តិការលើឃ្លាំងស្តុកនិងឡសម្ងួតស្រូវ
ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការវិនិយោគលើសេវាកម្មក្រោយប្រមូលផល ដូចជាឃ្លាំងស្តុក ឡសម្ងួត និងសម្ភារៈកែច្នៃ និងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងកន្លងមកដោយសារការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវលើសពីតម្រូវការក្នុងរដូវប្រមូលផល រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) បានផ្តល់និងពង្រីកការផ្តល់ឥណទានគាំទ្រគម្រោងវិនិយោគលើមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលទិញស្រូវ ក្រោមកម្មវិធីឥណទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សាងសង់ឃ្លាំងស្តុក២០០ ០០០ តោន និង ឡសម្ងួតស្រូវដែលមានសមត្ថភាពសម្ងួត ៣ ០០០តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ មានទីតំាងនៅខេត្តបាត់ដំបង ដែលជាគម្រោងសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវនិងឡសម្ងួតខ្នាតធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ស្ថិតក្រោមគម្រោងវិនិយោគពិសេស ក្នុងទម្រង់ជាបំណុលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជា ជាមួយក្រុមហ៊ុនធនាគារស្រូវ (កម្ពុជា) ភីអិលស៊ី តាមរបៀប “សាងសង់-ប្រតិបត្តិការ-និងទូទាត់សំណង” (B.O.P)ក្នុងតម្លៃសរុបចំនួន ១៥លានដុល្លារអាមេរិក ហើយឃ្លំាងនិងឡសម្ងួតបានសម្ភោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ព្រមទាំងគម្រោងសាងសង់ឃ្លំាងស្តុក និងឡសម្ងួតស្រូវ នៅទីតាំងយុទ្ធសាស្រ្តនៃខេត្តចំនួន ៣ទៀត គឺនៅខេត្តកំពង់ធំ ព្រៃវែង និងតាកែវ ដែលមានសមត្ថភាពស្តុកស្រូវយ៉ាងតិច ៥០ ០០០តោន និងឡសម្ងួតមានសមត្ថភាពសម្ងួតស្រូវបាន ១៥០០តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ ក្នុងតម្លៃសរុប៣ទីតាំងចំនួន ១៥លានដុល្លារអាមេរិក។ គម្រោងឃ្លំាងស្តុកស្រូវ និងឡសម្ងួតទំាងនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពស្តុក និង កែច្នៃសម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងកន្លងមក ដោយសារខ្វះឡសម្ងួតនិងឃ្លាំងស្តុកស្រូវ ក្នុងរដូវប្រមូលផល និងជំរុញឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងការកំណត់តម្លៃស្រូវ ផ្អែកលើលទ្ធភាពនៃការប្រមូលទិញក្នុងបរិមាណច្រើន ...
គម្រោង
កម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីគោលដៅអន្តរាគមន៍ទីផ្សារលើយន្តការការប្រមូលទិញស្រូវ, ពោត ឬកសិផលផ្សេងទៀត
ឆ្លើយតបនឹងសភាពការណ៍ជាក់ស្តែងចំពោះមុខ ដែលតម្លៃស្រូវក្រអូបបានចុះថ្លៃក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លំាងចំពោះការព្រួយបារម្ភនិងការលំបាករបស់កសិករ ដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លំាង។ ក្នុងន័យនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសម្រេចដាក់ចេញនូវ “កម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល” ដែលមានកញ្ចប់ថវិកាពិសេសសរុប ចំនួន៥០លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះរួមចំណែកពីកញ្ចប់ថវិកាជាតិចំនួន ៤៣ លានដុលារអាមេរិក និងមូលនិធិផ្ទាល់របស់ ARDB ចំនួន ៧ លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីជាឥណទានកាតាលីករជួយជំរុញស្ថេរភាពវូបនីយកម្មថ្លៃស្រូវ និងជំរុញការទិញស្រូវក្នុងស្រុក ដោយអនុញ្ញាតឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ជាប្រតិបត្តិករអនុវត្តគម្រោងនេះដោយផ្ទាល់។ កម្មវិធីពិសេសនេះនឹងរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតទុនទិញស្រូវរបស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន។ តាមរយៈនេះ ជាការឆ្លើយតបចំពោះការធ្លាក់ថ្លៃកន្លងមក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ដែលជាធនាគារបម្រើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជនបទ បានបន្តបេសកកម្មចម្បងរបស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញ និងពង្រីកសកម្មភាពផ្តល់ឥណទានដល់គ្រប់់តួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មស្រូវ-អង្ករ ដែលជាការតភ្ជាប់ទីផ្សាររវាងកសិករ ដែលជាអ្នកផលិត និងអ្នកទទួលទិញ ដោយបានបង្កើតនូវស្ថានភាពមួយល្អប្រសើរសម្រាប់ស្ថិរភាពតម្លៃស្រូវរបស់ប្រជាកសិករ។ តាមរយៈកញ្ចប់ថវិកានេះ ក្នុងគោលបំណងគាំទ្រកម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ឥណទានទុនបង្វិលបន្ថែមដល់អតិថិជនគោលដៅ សម្រាប់ប្រមូលទិញស្រូវក្រអូប នាងខុន ពោត ឬកសិផលផ្សេងទៀត ក្នុងគោលដៅរក្សាស្ថេរភាពវូបនីយកម្មថ្លៃកសិផលក្នុងប្រទេស និងបង្កើនបរិមាណសន្និធិផ្គត់ផ្គង់ដល់ការកែច្នៃប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងការនាំចេញ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ដែលជាប្រតិបត្តិករ បានធ្វើការផ្តល់ឥណទានជាទុនបង្វិល ដោយទទួលយកសន្និធិស្រូវអង្ករ ...
គម្រោង
គម្រោងគាំទ្រហិរញ្ញប្បទានផ្សារភ្ជាប់តួអង្គក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មកសិកម្មលើអនុវិស័យកសិកម្មចិញ្ចឹមមាន់
តាមរយៈការអនុវត្តជោគជ័យលើ គម្រោងហិរញ្ញប្បទានផ្សារភ្ជាប់តួអង្គក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មកសិកម្មលើ អនុវិស័យចិញ្ចឹមជ្រូក និងសក្តានុពលពង្រីកអនុវត្តបន្ថែមលើអនុវិស័យចិញ្ចឹមមាន់ ជំរុញការអនុវត្តកិច្ចសន្យាកសិកម្ម ធានាបានទីផ្សារ និងតម្រូវការទុនក្នុងការចិញ្ចឹម ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម បានពង្រីកអនុវត្តបន្ថែមៈ គម្រោងគាំទ្រហិរញ្ញប្បទានផ្សារភ្ជាប់តួអង្គក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មកសិកម្មលើអនុវិស័យកសិកម្មចិញ្ចឹមមាន់ ក្នុងគោលដៅជំរុញ និងបង្កើនផលិតកម្មចិញ្ចឹមមាន់ក្នុងស្រុកឱ្យមាននិរន្តភាព។ តាមរយៈគម្រោងនេះគឺ ក្រុមហ៊ុនដៃគូបានចូលរួមកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមាន់មួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលចិញ្ចឹម ដោយក្រុមហ៊ុនមានអ្នកបច្ចេកទេសចុះណែនាំ និងតាមដានការព្យាបាល និងហានិភ័យលើទីផ្សារ ដោយគម្រោងតម្រូវឱ្យមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីចូលរួម ធានានូវបរិមាណ និងតម្លៃទិញ-លក់ សមស្រប ហើយក្រុមហ៊ុនដៃគូ ក៏ចូលរួមចំណែកតាមដានពិនិត្យមើលដំណើរការចិញ្ចឹម ដែលធានាបាននូវស្តង់ដារគុណភាព។ ចំណែកឯការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានរបស់អ្នកចិញ្ចឹមពី ARDB វិញគឺ អ្នកចិញ្ចឹមប្រើប្រាស់ជាមូលប្បទានប័ត្រ ដែលកំណត់ឱ្យប្រើប្រាស់បានតែជាមួយក្រុមហ៊ុនដៃគូតែមួយប៉ុណ្ណោះ និងនៅពេលលក់មាន់ធំមានជីវិតឱ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូ គឺភាគីក្រុមហ៊ុនដៃគូជាអ្នកទូទាត់ប្រាក់ថ្លៃចាប់មាន់ មកគណនីអ្នកចិញ្ចឹមនៅ ARDB។ គម្រោងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានផ្សារភ្ជាប់រវាងតួអង្គក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មកសិកម្មលើអនុវិស័យកសិកម្មចិញ្ចឹមមាន់ជំរុញឱ្យតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈកិច្ចសន្យាបីភាគី ផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយបរិមាណនិងគុណភាព ស្របទៅតាមតម្លៃនិងតម្រូវការនៃទីផ្សារសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុក និងការនាំចេញ។
មើលគម្រោងទាំងអស់

ព័ត៌មានថ្មីៗ

មើលទាំងអស់

អត្រាប្តូរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD|KHR 4,065.00 4,080.00

ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មានកសិកម្ម

មើលទាំងអស់

ដៃគូសហការ

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811

Swift Code : ARDMKHPP

អាសយដ្ឋាន : #៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
ARDB Mobile
Scan to install App