ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ធនាគារ ARDB និង ធនាគារអេស៊ីលីដាបានរៀបចំពិធីចុះអនុស្សរណៈស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការអនុវត្តគម្រោងឥណទានគាំទ្រដល់ការពង្រីកការដាំដុះបន្លែ ផ្លែឈើ ការចិញ្ចឹមសត្វ វារីវប្បកម្ម និងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម
logo

ធនាគារ ARDB និង ធនាគារអេស៊ីលីដាបានរៀបចំពិធីចុះអនុស្សរណៈស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការអនុវត្តគម្រោងឥណទានគាំទ្រដល់ការពង្រីកការដាំដុះបន្លែ ផ្លែឈើ ការចិញ្ចឹមសត្វ វារីវប្បកម្ម និងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម

29 មីនា 2022

Warning: Undefined variable $count_post in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\single.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M views

នាថ្ងៃទី ២៩ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៖
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកធនាគារព្រមទាំងសហការី និង ធនាគារអេស៊ីលីដា ដែលដឹកនាំដោយបណ្ឌិតអ៊ិន ចាន់នី បានរៀបចំពិធីចុះអនុស្សរណៈ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការអនុវត្តគម្រោងឥណទានគាំទ្រដល់ការពង្រីកការដាំដុះបន្លែ ផ្លែឈើ ការចិញ្ចឹមសត្វ វារីវប្បកម្ម និងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម ព្រមទាំងឥណទានគាំទ្រដល់តួអង្គក្នុងខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្មក្នុងវិស័យមៀនប៉ៃលិន ស្វាយ និងស្វាយចន្ទីក្រោមហិរញ្ញប្បទានក្រោមពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ