ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមបរិច្ចាគ ដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ក្នុងយុទ្ធនាការ “១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់” ក្នុងគោលបំណងជំរុញស្មារតី “ខ្មែរជួយខ្មែរ”
logo

សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមបរិច្ចាគ ដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ក្នុងយុទ្ធនាការ “១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់” ក្នុងគោលបំណងជំរុញស្មារតី “ខ្មែរជួយខ្មែរ”

ព័ត៌មានថ្មីៗ 1 មិថុនា 2022 26.43K views


ក្នុងទិវាកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនានេះ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមបរិច្ចាគ ដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ក្នុងយុទ្ធនាការ “១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់”! ក្នុងគោលបំណងជំរុញស្មារតី “ខ្មែរជួយខ្មែរ” សូមចូលរួមបរិច្ចាគតាមរយៈតំណមានជូនភ្ជាប់ https://bit.ly/3jEtL8I នេះ ឬតាមលេខគណនីប្រាក់រៀល៖ ១០២០០០០៣៧០ ឬគណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ ២០២០០០២៩៣១ នៅធនាគារ ARDB (https://goo.gl/maps/erLMriGEHraeBaDz6) ។
មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា និងធនាគារ ARDB សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលតែងតែបានចូលរួមបរិច្ចាគជួយកុមារកម្ពុជា ក្នុងស្មារតី “ ខ្មែរជួយខ្មែរ ”។ ភាពញញឹមរបស់កុមារគឺជាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់កម្ពុជា 🇰🇭

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ