ទំព័រដើម ទំនួលខុសត្រូវសង្គម ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចូលរួមថវិកាក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅ ហ៊ុន សែន កម្ពុជា ចំនួន១០០០ ក្បាល និងសៀវភៅ ស្ត្រីឆ្នើមអតីតកសិករកម្ពុជា

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចូលរួមថវិកាក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅ ហ៊ុន សែន កម្ពុជា ចំនួន១០០០ ក្បាល និងសៀវភៅ ស្ត្រីឆ្នើមអតីតកសិករកម្ពុជា

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម វិច្ឆិកា 10, 2020 794 views

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ៖ រសៀលថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលបណ្ណថ្លែងអំណរគុណ ពី លោក ទួច គីមស៊្រាង ប្រធានសមាគមន៍ទ្រទ្រង់អក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៍ខ្មែរ ក្នុងឱកាស ដែលឯកឧត្តម កៅ ថាច បានចូលរួមថវិកាក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅ ហ៊ុន សែន កម្ពុជា ចំនួន១០០០ ក្បាល និងសៀវភៅ ស្ត្រីឆ្នើមអតីតកសិករកម្ពុជា ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះផងដែរ ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានឧបត្ថម្ភថវិកា ១១៥០$ បន្ថែមដើម្បីជាប្រយោន៍ដល់ការបោះពុម្ពស្នាដៃផ្សេងៗទៀតរបស់សមាគមន៍ផងដែរ។


About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ARDB Mobile

Scan to install App
អ្នកទស្សនា Online : 7 Active