សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

Latest News
September 11, 2017
572 Views 0 Shares
Home Latest News សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន និងក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធវិស័យស្រូវអង្ករ ទាំងអស់ជ្រាបថា គិតចាប់ពីថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់បិទបញ្ចប់ឈប់ទទួលពាក្យស្នើសុំចូលរួមដេញថ្លៃ និងលើកសំណើ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលសំណើចូលរួមដេញថ្លៃ និងលើកសំណើគម្រោងបានចំនួន ៤ក្រុមហ៊ុន ក្នុងនោះមាន
១.តំបន់ខេត្តកំពង់ធំ មានពីរក្រុមហ៊ុន៖
-ក្រុមហ៊ុន ANDURIZ (Cambodge) Seal & Monita Trading Import Export Co.,Ltd
-ក្រុមហ៊ុន អេមរុ រាយស៍ ខេមបូឌា ខូអិលធីឌី (AMRU Rice Cambodia Co.,Ltd)
២.តំបន់ខេត្តព្រៃវែង មានមួយក្រុមហ៊ុន៖

-ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ហ៊្វូត គ្រុប (KHMER FOODS GROUP)
៣.តំបន់ខេត្តតាកែវ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មិនទាន់ទទួលបានពាក្យស្នើសុំពីក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅឡើយទេ។
៤.ក្រុមហ៊ុន C.P.ENGINEERING (Cambodia) បានដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកផ្នែកសាងសង់នៃគម្រោង ដែលការស្នើសុំនេះផ្ទុយពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ ​​
អាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណៈជន និងក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធវិស័យស្រូវ-អង្ករ ទាំងអស់អស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 3 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved