ទំព័រដើម ឱកាសការងារ​ មន្រី្តឥណទាន
logo
យើងកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព ដើម្បីបំពេញមុខតំណែងខាងក្រោម ៖
មុខតំណែង

មន្រី្តឥណទាន

កាលបរិច្ឆេទ៖ 14/07/2022 - ថ្ងៃផុតកំណត់៖ 31/07/2022
ចំនួនបេក្ខជនដែលត្រូវជ្រើសរើស ៖ N/A រូប
ទីតាំង ៖ Battambang, Preah Vihear, Stung Treng, Tbong Khmum, Kampong Chhnang, Siem Reap

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗ

 • ចូលរួមរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការិយាល័យ
 • ផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍ឥណទានរបស់ធានាគារ ឱ្យបានទូលំទូលាយ
 • ទទួល និងពិនិត្យលើពាក្យសុំខ្ចីឥណទាននិងឯកសារផ្សេងៗរបស់អតិថិជន។
 • ចុះពិនិត្យ-សិក្សា ដល់ទីកន្លែងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។
 • ចុះពិនិត្យវត្ថុធានាបំណុលរបស់អតិថិជន។
 • រៀបចំរបាយការណ៍ដែលបានចុះសិក្សា ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ និង របាយការណ៍វិភាគលើការ ផ្តល់ ឥណទាន។
 • គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ ការទូទាត់សងបំណុល និងធ្វើការដោះស្រាយលើបំណុលដែលមានបញ្ហាលើការសងត្រលប់
 • រក្សាសំណុំឯកសាររបស់អតិថិជនឱ្យមានសុវត្តិភាព​ និង​ងាយស្រួលរក (Soft & hard)
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវ រកមូលហេតុចប្បងដែលនាំឱ្យមានការសងបំណុលយឺតយ៉ាវ និងរៀបចំជារបាយការណ៍។
 • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការប្រគល់ជូនពីប្រធានការិយាល័យ ។

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព

 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ឬ សញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែលដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ការងារទាក់ទងនឹងផ្នែកឥណទាន កាន់តែប្រសើរ។
 • ចេះវិភាគ និងចុះសិក្សាលើរបាយការណ៍ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន
 • អាចវាយតម្លៃ និងផ្តល់ជាអនុសាសន៍លើរបាយការណ៍ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន
 • អាចវិភាគលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានចំណេះដឹងផ្នែក Microsoft office (Words, Excel, Power Point), Internet & Email.
 • ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និង​អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • ភាសា​អង់គ្លេស​អាច​ប្រើការ​បាន

ប្រាក់បៀវត្សន៍ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

 • ប្រាក់បៀវត្សន៍សមរម្យតាមទីផ្សារការងារ
 • ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សន៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាក់រង្វាន់ស្នាដៃការងារល្អ ប្រាក់អតីតភាពការងារ
 • ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការសម្រាលបុត្ររបស់និយោជិត ឬភរិយារបស់និយោជិត
 • ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងលើថ្លៃ សុខភាព សិក្សាបង្កើនសមត្ថភាព ឯកសណ្ឋាន អាហារប្រចាំថ្ងៃ ការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងជាដើម
 • ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាព ពីក្រុមហ៊ុនឯកជន និង បសស
 • ធ្វើការ ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ (ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ)
 • ទទួលបានការឈប់សម្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ និង បុណ្យជាតិតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
 • ទទួលបានឳកាសបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន។
របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើ CV មកតាមរយៈ jobs@ardb.com.kh ឬពិនិត្យមើលព័ត៌មានលម្អិត.

មានតែបេក្ខជនដែលជាប់បញ្ជីសម្រាំងតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទាក់ទងសម្ភាសន៍។
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ជានិយោជកដែលផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នា អនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយច្បាប់ការងាររបស់កម្ពុជា និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀត។
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់
ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

ARDB -នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណ្តាល

089 575 373 | 016 64 55 07 ( ម៉ោងធ្វើការ )
jobs@ardb.com.kh
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ