ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ឯ.ឩ. កៅ ថាច បានបេីកកិច្ចប្រជំុជាមួយនិយោជិតទាំងអស់ នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
logo

ឯ.ឩ. កៅ ថាច បានបេីកកិច្ចប្រជំុជាមួយនិយោជិតទាំងអស់ នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 7 មេសា 2016 16.13K views

12923152_1054527897924210_4623025358373705263_n

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ: ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលនឹងខិតជិតមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះ ឯ.ឩ. កៅ ថាច អគ្គនាយកនៃ ធអជ បានបេីកកិច្ចប្រជំុតូចមួយជាមួយនិយោជិតទាំងអស់។ ក្នុងនោះ ឯ.ឩ. កៅ ថាច បានធ្វេីការបូកសរុបការងារដែលបានអនុវត្តកន្លងមកក្នុងរយ:ពេលមួយឆ្នាំ និងអនុញ្ញាតអោយអគ្គនាយករង លោកប្រធាននាយកដ្ឋានទាំងអស់ ឡេីងធ្វេីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាលេីកសំនូមពរផ្សេងៗដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ ធអជ។

12718198_1054527751257558_5760499987414912606_n

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦​ នេះផងដែរ វេលាម៉ោង ៣ និង០០នាទីល្ងាច ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តលើករាសីដល់និយោជក់ និងនិយោជិតទាំងអស់ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំវកអដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៥៩ដែលខិតជិតមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះ។

12909489_1053945141315819_8111686086465514512_o

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ