ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ កិច្ចសម្ភាសន៍ឯកឧត្តម កៅ ថាច ជាមួយក្រុមហ៊ុន Blue Media
logo

កិច្ចសម្ភាសន៍ឯកឧត្តម កៅ ថាច ជាមួយក្រុមហ៊ុន Blue Media

ព័ត៌មានថ្មីៗ 21 វិច្ឆិកា 2017 18.8K views

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ: កិច្ចសម្ភាសន៍ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Bleu Media ។ សូមរង់ចាំទស្សនាកម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៨និង០០នាទីយប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់