ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ស្វាគមន៍ទីតាំងការិយាល័យចល័តថ្មី របស់ធនាគារ ARDB ប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យ
logo

ស្វាគមន៍ទីតាំងការិយាល័យចល័តថ្មី របស់ធនាគារ ARDB ប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 4 មិនា 2022 24.35K views
ស្វាគមន៍ទីតាំងការិយាល័យចល័តថ្មី របស់ធនាគារ ARDB ប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅភូមិដូនកែវសែនជ័យ សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
សូមអញ្ជើញមកទទួលយកសេវាកម្មធនាគារសម្រាប់អ្នកនៅទីតាំងថ្មី។
About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ