ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) បានដឹកនំាគណៈប្រតិភូចុះបំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាខាធនាគារ Agribank ក្នុងខេត្ត Hai Phong នៃប្រទេសវៀតណាម
logo

អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) បានដឹកនំាគណៈប្រតិភូចុះបំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាខាធនាគារ Agribank ក្នុងខេត្ត Hai Phong នៃប្រទេសវៀតណាម

22 កក្កដា 2022

Warning: Undefined variable $count_post in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\single.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M views

នាថ្ងៃទី២១-២២ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) បានដឹកនំាគណៈប្រតិភូចុះបំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាខាធនាគារ Agribank ក្នុងខេត្ត Hai Phong នៃប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីស្វែងយល់អំពី ប្រតិបត្តិការរបស់សាខាធនាគារ Agribank ហើយគណៈប្រតិភូក៏បានចុះស្វែងយល់ផ្ទាល់ និងដកស្រង់បទពិសោធន៍លើការអនុវត្តការងារផ្តល់ឥណទានជាក្រុម ការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារដោយប្រើប្រាស់រថយន្តជាការិយាល័យចល័តដល់ទីជនបទរបស់សាខាធនាគារ Agribank ព្រមទំាងបានចុះសិក្សាដល់ទីកន្លែងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក និងកសិដ្ឋានដំាដុះបន្លែសុវត្ថិភាពក្នុង Greenhouse ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបផងដែរ។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ