ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានទទួលជំនួបជាមួយ Executive Vice President
logo

ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានទទួលជំនួបជាមួយ Executive Vice President

15 ធ្នូ 2015

Warning: Undefined variable $count_post in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\single.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M views

បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជំុវេទិការនាយកប្រតិបត្តិអន្តរជាតិលេីកទី៦ នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយក នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយជាមួយ Executive Vice President ដេីម្បីពិភាក្សាការងារ និងដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារនៅធនាគារ Land Bank of Philippine និងចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញពីអ្នកជំនាញការរបស់ធនាគារផងដែរ។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ